Product Key uit Bios

​Met het onderstaande command kan je de Windows 10 product code uit de Bios halen. (Get-WmiObject -query ‘select * from SoftwareLicensingService’).OA3xOriginalProductKey