Lettertype OWA aanpassen

Voor een of meerdre gebruikers het standaard font aanpassen in OWA. Start de remote powershell en voer het onderstaande commando uit. ​​​​​​​Set-MailboxMessageConfiguration -Identity user@domein.nl -DefaultFontSize 2 -DefaultFontName Arial Voor meer handige tips zie, Microsoft website