Aanmaken Shared Mailbox

​Het aanmaken van een Shared Mailbox gaat een stuk eenvoudiger via de PowerShell. Je stelt alles in een keer in, zie commando. New-Mailbox -Shared -Name “Verkoop” -DisplayName “Sales Department” -Alias Verkoop | Set-Mailbox -GrantSendOnBehalfTo MarketingSG | Add-MailboxPermission -User MarketingSG -AccessRights FullAccess -InheritanceType All