Windows 10 PIN code

Als je computer lid is van een domein zal het aanmelden met een PIN code standaard uit staan, wil je dit toch gebruiken hieronder de benodigde register sleutel. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]“AllowDomainPINLogon”=dword:00000001

Aanpassen Agenda rechten via PowerShell

Het aanpassen van Agenda rechten kan bij de gebruiker zelf of via PowerShell, we doen dit als volgt. Kijk welke rechten er nu aanwezig zijn:Get-MailboxFolderPermission username:\calendar Geef toegang tot de agenda:Add-MailboxFolderPermission -Identity jan@mijndomein.nl:\calendar -user piet@mijndomein.nl​ -AccessRights Editor Let op als het een NL versie van Outlook is staat er agenda i.p.v. calendar. De rechten die je op kan geven zijn als volgt:Owner — read, create, modify and delete all items and folders. Also this role allows manage items permissions;PublishingEditor — read, create, modify and delete items/subfolders;Editor — read, create, modify and delete items;PublishingAuthor — read, create all items/subfolders. You can modify and delete only items you Lees verder