Windows 10 PIN code

Als je computer lid is van een domein zal het aanmelden met een PIN code standaard uit staan, wil je dit toch gebruiken hieronder de benodigde register sleutel. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System]“AllowDomainPINLogon”=dword:00000001

Aanpassen Agenda rechten via PowerShell

Het aanpassen van Agenda rechten kan bij de gebruiker zelf of via PowerShell, we doen dit als volgt. Kijk welke rechten er nu aanwezig zijn:Get-MailboxFolderPermission username:\calendar Geef toegang tot de agenda:Add-MailboxFolderPermission -Identity [email protected]:\calendar -user [email protected]​ -AccessRights Editor Let op als het een NL versie van Outlook is staat er agenda i.p.v. calendar. Lees verder