Azure AD Connect uitschakelen en verwijderen

Start een Admin PowerShell.​Type Connect-MsolService​ en m​eld je aan op de Tenant van de klant. Schakel de AD Sync uit met het commando Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $falseControlleer of de Sync is uitgeschakeld met het commando (Get-MSOLCompanyInformation).DirectorySynchronizationEnabledControlleer of de Sync de status Disable heeft dit kan heel lang duren maar hier moet je op wachten, dit kan je controlleren met (Get-MSOLCompanyInformation).DirectorySynchronizationStatus​ Let oppas als de Status op Disable staat kan je de Azure AD Connect software verwijderen van de Domain Controller​