Verwijderen Azure AD Connect Sync

Als je een server op locatie gaat verwijderen en je hebt een sync met de Azure AD draaien, dan is het belangrijk dit eerst te verwijderen.

Verwijder Azure AD Connect vanaf de server.

Start Powershell en voer de onderstaande commando’s uit.

connect-msolservice
Install-Module -Name MSonline
Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $false

Controleer nu of dat de status van de sync op false staat met het onderstaande commando.

(Get-MSOLCompanyInformation).DirectorySynchronizationEnabled

Het kan lang duren voordat de Sync is verwijder.

Gerelateerd bericht