PHPMyAdmin op een Raspberry Pi

PHPMyAdmin is een handig hulpprogramma om backup’s en restore’s uit te voeren op een MySQL database, natuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden. Hieronder beschrijf ik hoe je PHPMyAdmin installeert op een Raspberry PI. In deze instructie ga ik er van uit dat NGINX en Mariadb in gebruik zijn op de Raspberry PI.

Als eerste stap gaan we er zorgen dat de Raspberry Pi helemaal up-to-date is.
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Daarna installeren we PHPMyAdmin met het onderstaande commando.
sudo apt install phpmyadmin

Bij de eerste vraag Yes, bij de vraag om een wachtwoord geef je het wachtwoord dat je wil gebruiken voor PHPMyAdmin, Ok, nogmaals het wachtwoord, Ok. Kies voor apache2, Ok.

Met het onderstaande commando’s maak je een gebruiker aan die toegang heeft tot alle databases, vul de rode velden in met jouw gegevens.
sudo mysql -u root -p
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'usernamedbadmin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passworddbadmin' WITH GRANT OPTION;

EXIT;

Met onderstaande NGINX aangeven waar onze root folder staat, pas dit aan naar jou html root folder.
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/wpdemo.nl

PHPMyAdmin is vaak een doelwit van hackers zorg er voor dat de PHPMyAdmin alleen vanaf jouw lokale netwerk beschikbaar is. Pas hier de NGINX configuratie voor aan, voer het onderstaande commando in.
sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/wpdemo.nl.conf

Voer het onderstaande blok aan het einde toe, voor het {
Pas het subnet aan naar die van jou, als je een andere PHP versie dan 7.4 gebruikt moet dit ook aangepast worden.

# PHPMyAdmin block external access
  location ~phpmyadmin {
    allow 192.168.178.0/24;
    deny all;
    include snippets/fastcgi-php.conf;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
  }

Gerelateerd bericht