Delegate Access

Vandaag liep ik tegen een probleem op dat de gebruikers geen Delegate Access meer konden instellen. Je vindt dit in Outlook onder File, Account Settings, Delegate Access. Je kan dit eenvoudig oplossen, start Regedit en navigeer naar HCU\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences\ en maak een nieuw DWORD waarde aan met de naam IgnoreSOBError en stel de hex waarde in​ op 1.​

Exchange 2010 SP2 Export naar PST

Onderstaande is getest op Exchange 14.2 (Build 247.5) Maak eesrt een FileShare aan op een disk waar voldoende ruimte is. Zorg er voor dat Exchange Trusted Subsystem Full Control op deze folder heeft. Een export van een enkele mailbox doe je eenvoudig door het onderstaande PowerShell commando te gebruiken:New-MailboxExportRequest -Mailbox ppuk -FilePath \\andamsmsg01\export\ppuk.pst Lees verder

Verplaatsen FSMO rollen

Start PowerShell als Administrator en voer het onderstaande commando uit vanaf de oude DC, voer de naam van de nieuwe DC in. Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -id NewDCName -OperationMasterRole 0,1,2,3,4 – Force Kijk waar de FSMO rollen nu staan:netdom query fsmo

File Replication Service

Tijdens een Domein migratie wil het wel eens voorkomen dat de replicatie tussen de oude DC en de nieuwe DC niet gaat lopen, gelukkig is er een eenvoudige oplossing. Zorg ervoor dat alle FSMO rollen op de oude DC staan. Stop de FRS service met net stop ntfrs Start regedit en Lees verder

Problemen met RDS Licenties

Het is mij al een aantal keren gebeurt dat na het toevoegen van Windows Remote Desktop Services CAL dat de server blijft aangeven dat deze niet geinstalleerd zijn. Alle vinkjes staan netjes op groen. Als je de RD Licensing Diagnoser start geeft deze aan dat er geen licentie server gevonden is, Lees verder

Instellen Office 365 SMTP in Accountview

Deze instructie is getest in AccountView versie 9.4. Start AccountView en ga in het menu naar Opties, Instellingen, Systeem en kies links in het menu Algemeen. Bij E-mailsysteem kies de optie E-mail versturen via SMTP en klik op Ok om dit te bevestigen. Ga nu in het menu naar Opties, Instellingen, Persoonlijk en kies links in het menu Starten. Kies nu rechts naast het kopje E-mail Lees verder

Instellen Office 365 SMTP in King

Meld aan in King met het systeem account en kies de administratie waarvandaan gemaild gaat worden, in elke administratie moet het mailen apart ingesteld worden. Ga naar Organisatie, Bedrijfsgegevens en kies het tabblad E-mail server. Vul het scherm in met de klantgegevens zoals in de printscreen en kies sluiten.

Mailen uit Exact

Voor het mailen van facturen uit Exact heb je diversen mogelijkheden, meestal wordt er gebruik gemaakt van Outlook maar dan moet deze wel op de server staan. Een aleternatief is gebruik maken van een SMTP​ server. Start een administratie en kies Gebruikersinstellingen, tabblad Uitvoer onder E-mail kies je SMTP. Vul de gegevens van je SMTP server Lees verder