Verwijderen Azure AD Connect Sync

Als je een server op locatie gaat verwijderen en je hebt een sync met de Azure AD draaien, dan is het belangrijk dit eerst te verwijderen. Verwijder Azure AD Connect vanaf de server. Start Powershell en voer de onderstaande commando’s uit. connect-msolservice Install-Module -Name MSonline Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $false Controleer nu of dat de status van de sync op false staat met het onderstaande commando. (Get-MSOLCompanyInformation).DirectorySynchronizationEnabled Het kan lang duren voordat de Sync is verwijder.

Azure AD Connect uitschakelen en verwijderen

Start een Admin PowerShell.​Type Connect-MsolService​ en m​eld je aan op de Tenant van de klant. Schakel de AD Sync uit met het commando Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $falseControlleer of de Sync is uitgeschakeld met het commando (Get-MSOLCompanyInformation).DirectorySynchronizationEnabledControlleer of de Sync de status Disable heeft dit kan heel lang duren maar hier moet je op wachten, dit kan je controlleren met (Get-MSOLCompanyInformation).DirectorySynchronizationStatus​ Let oppas als de Status op Disable staat kan je de Azure AD Connect software verwijderen van de Domain Controller​

Verwijder Internet Explorer

​Wie wil er nu nog Internet Explorer gebruiken, ik niet. De nieuwe Edge is prima. Soms is het lastig dat IE er op staat, met het onderstaande commando schakel je IE uit. dism /online /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64

Toevoegen UPN suffixes

Om domein gebruikers te laten aanmelden met hun e-mailadres is het nodig om een UPN suffixes toe te voegen. Ga hiervoor naar Active Directory Domain and Trusts, klik rechts op Active Directory Domain and Trusts en kies Properties, onder het kopje Alternative UPN Suffixes type het domain en klik op Add, Ok.

Gebruikers en Computers in de juiste OU

Gebruikers en Computers komen standaard in de door Microsoft bedachte standaard OU. Met de onderstaande commando’s komen de gebruikers en computer in jou OU terecht.redirusr ou=Users,ou=NL,DC=anderson,dc=localredircmp ou=Workstations,ou=NL,DC=anderson,dc=local

Opschonen Windows

Met een snelle SSD heb je een nadeel, deze zijn meestal snel vol. Voor het opschonen van Windows gebruik ik de tools die bij Windows zijn geleverd. Ga naar Start, Uitvoeren en type daar cleanmgr en klik Ok. Kies na de check eerst Systeembestanden opschonen als dit recent is gedaan is de knop niet zichtbaar. Zet nu alle vinkjes aan en klik op Ok, kies nu Bestanden verwijderen. Na een upgrade van het besturingsysteem kan het noodzakelijk zijn om cleanmgr nogmaals te starten voor een tweede opruim ronde. Ga nu naar weer naar Start, Uitvoeren en type daar %temp% en klik op Ok Selecteer met Ctrl + A en druk op delete op deze map te legen Lees verder

Netwerkadapter naar Private

​Soms wil een netwerkadpter niet van Public af.Zoek met het onderstaande commando in PowerShell op wat ​InterfaceIndex is.​Get-NetConnectionProfile Voer het onderstaande uit met de juiste InterfaceIndexSet-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 10 -NetworkCategory Private

Exchange 2010 SP2 Export naar PST

Onderstaande is getest op Exchange 14.2 (Build 247.5) Maak eesrt een FileShare aan op een disk waar voldoende ruimte is. Zorg er voor dat Exchange Trusted Subsystem Full Control op deze folder heeft. Een export van een enkele mailbox doe je eenvoudig door het onderstaande PowerShell commando te gebruiken:New-MailboxExportRequest -Mailbox ppuk -FilePath \\andamsmsg01\export\ppuk.pst Vaak willen we alle mailboxen in een keer exporteren, dan kan je het onderstaande script gebruiken.$Export = Get-Mailbox$Export|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath “\\andamsmsg01\export\$($_.alias).pst”}

Verplaatsen FSMO rollen

Start PowerShell als Administrator en voer het onderstaande commando uit vanaf de oude DC, voer de naam van de nieuwe DC in. Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -id DC01 -OperationMasterRole 0,1,2,3,​ Waar staan de FSMO rollen:netdom query fsmo​

File Replication Service

Tijdens een Domein migratie wil het wel eens voorkomen dat de replicatie tussen de oude DC en de nieuwe DC niet gaat lopen, gelukkig is er een eenvoudige oplossing. Zorg ervoor dat alle FSMO rollen op de oude DC staan. Stop de FRS service met net stop ntfrs Start regedit en ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Paramaters\Backup/Restore\Process at Startup en bewerk BurFlags en voer de Hex waarde D4 in. Start de FRS service met net start ntfrs Hierna zal FRS werken.​

Problemen met RDS Licenties

Het is mij al een aantal keren gebeurt dat na het toevoegen van Windows Remote Desktop Services CAL dat de server blijft aangeven dat deze niet geinstalleerd zijn. Alle vinkjes staan netjes op groen. Als je de RD Licensing Diagnoser start geeft deze aan dat er geen licentie server gevonden is, ook als het dezelfde server betreft. Een kort PowerShell script lost dit probleem voor je op. Vul in het script de servernaam in en start dit. Het probleem is daarna opgelost.

Instellen Office 365 SMTP in King

Meld aan in King met het systeem account en kies de administratie waarvandaan gemaild gaat worden, in elke administratie moet het mailen apart ingesteld worden. Ga naar Organisatie, Bedrijfsgegevens en kies het tabblad E-mail server. Vul het scherm in met de klantgegevens zoals in de printscreen en kies sluiten.