Import PST bestanden in een Microsoft 365 Mailbox

Het importeren van een pst bestand in Outlook is zeker niet de beste oplossing. Zeker bij grote pst bestanden is de kans op fouten aanwezig. Via het Exchange admin center is een prima oplossing beschikbaar gesteld door Microsoft. Ga naar het Exchange admin center, https://outlook.office365.com/ecp/ en kies permissions. Ga naar Organization Management klik op de pen om te bewerken. Klik op het + teken en kies daar Mailbox Import Export, add, OK, Save. Ga nu naar https://protection.office.com en kies Information governance, Import, Import PST Files, New import job. Type een naam in kleine letters zonder spatie en speciale tekens, Next Lees verder

Gedeelde mailbox toevoegen aan de Webclient van Outlook

Voor het toevoegen van een shared mailbox in de online versie van Outlook doe je het volgende. Ga naar https://outlook.office.com/mail/inbox en meld je aan. Klik nu met de rechtermuistoets op mappen en kies een Gedeelde map toevoegen. Type nu het e-mailadres van de mailbox die je wil toevoegen, bijvoorbeeld info@contoso.com en klik op Toevoegen. Ververs het browser scherm met F5 en je ziet de mailbox erbij staan.

Exchange 2010 SP2 Export naar PST

Onderstaande is getest op Exchange 14.2 (Build 247.5) Maak eesrt een FileShare aan op een disk waar voldoende ruimte is. Zorg er voor dat Exchange Trusted Subsystem Full Control op deze folder heeft. Een export van een enkele mailbox doe je eenvoudig door het onderstaande PowerShell commando te gebruiken:New-MailboxExportRequest -Mailbox ppuk -FilePath \\andamsmsg01\export\ppuk.pst Vaak willen we alle mailboxen in een keer exporteren, dan kan je het onderstaande script gebruiken.$Export = Get-Mailbox$Export|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath “\\andamsmsg01\export\$($_.alias).pst”}

Outlook weergave naar Nederlands

Als je de regionale instellingen niet op Nederlands had staan tijdens het aanmaken van een mailbox. Dan wordt de mailbox standaard op Engels ingesteld dus bijvoorbeeld Inbox i.p.v. Postvak IN. Meld je aan https://outlook.office.com/ en kies hier Nederland. Ga nu naar Start, Uitvoeren en type daar outlook /resetfoldernames en klik op OK. Outlook zal nu weer een Postvak IN tonen.