Exchange 2010 SP2 Export naar PST

Onderstaande is getest op Exchange 14.2 (Build 247.5)

Maak eesrt een FileShare aan op een disk waar voldoende ruimte is. Zorg er voor dat Exchange Trusted Subsystem Full Control op deze folder heeft.

Een export van een enkele mailbox doe je eenvoudig door het onderstaande PowerShell commando te gebruiken:
New-MailboxExportRequest -Mailbox ppuk -FilePath \\andamsmsg01\export\ppuk.pst

Vaak willen we alle mailboxen in een keer exporteren, dan kan je het onderstaande script gebruiken.
$Export = Get-Mailbox
$Export|%{$_|New-MailboxExportRequest -FilePath “\\andamsmsg01\export\$($_.alias).pst”}

Gerelateerd bericht