Verwijderen Azure AD Connect Sync

Als je een server op locatie gaat verwijderen en je hebt een sync met de Azure AD draaien, dan is het belangrijk dit eerst te verwijderen. Verwijder Azure AD Connect vanaf de server. Start Powershell en voer de onderstaande commando’s uit. connect-msolservice Install-Module -Name MSonline Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $false Controleer nu Lees verder

Verwijder Internet Explorer

​Wie wil er nu nog Internet Explorer gebruiken, ik niet. De nieuwe Edge is prima. Soms is het lastig dat IE er op staat, met het onderstaande commando schakel je IE uit. dism /online /Disable-Feature /FeatureName:Internet-Explorer-Optional-amd64

Toevoegen UPN suffixes

Om domein gebruikers te laten aanmelden met hun e-mailadres is het nodig om een UPN suffixes toe te voegen. Ga hiervoor naar Active Directory Domain and Trusts, klik rechts op Active Directory Domain and Trusts en kies Properties, onder het kopje Alternative UPN Suffixes type het domain en klik op Add, Ok.

Opschonen Windows

Met een snelle SSD heb je een nadeel, deze zijn meestal snel vol. Voor het opschonen van Windows gebruik ik de tools die bij Windows zijn geleverd. Ga naar Start, Uitvoeren en type daar cleanmgr en klik Ok. Kies na de check eerst Systeembestanden opschonen als dit recent is gedaan is de knop niet zichtbaar. Zet Lees verder

Netwerkadapter naar Private

​Soms wil een netwerkadpter niet van Public af.Zoek met het onderstaande commando in PowerShell op wat ​InterfaceIndex is.​Get-NetConnectionProfile Voer het onderstaande uit met de juiste InterfaceIndexSet-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 10 -NetworkCategory Private

Exchange 2010 SP2 Export naar PST

Onderstaande is getest op Exchange 14.2 (Build 247.5) Maak eesrt een FileShare aan op een disk waar voldoende ruimte is. Zorg er voor dat Exchange Trusted Subsystem Full Control op deze folder heeft. Een export van een enkele mailbox doe je eenvoudig door het onderstaande PowerShell commando te gebruiken:New-MailboxExportRequest -Mailbox ppuk -FilePath \\andamsmsg01\export\ppuk.pst Lees verder

Verplaatsen FSMO rollen

Start PowerShell als Administrator en voer het onderstaande commando uit vanaf de oude DC, voer de naam van de nieuwe DC in. Move-ADDirectoryServerOperationMasterRole -id NewDCName -OperationMasterRole 0,1,2,3,4 -Force Kijk waar de FSMO rollen nu staan:netdom query fsmo

File Replication Service

Tijdens een Domein migratie wil het wel eens voorkomen dat de replicatie tussen de oude DC en de nieuwe DC niet gaat lopen, gelukkig is er een eenvoudige oplossing. Zorg ervoor dat alle FSMO rollen op de oude DC staan. Stop de FRS service met net stop ntfrs Start regedit en Lees verder