Verwijderen Azure AD Connect Sync

Als je een server op locatie gaat verwijderen en je hebt een sync met de Azure AD draaien, dan is het belangrijk dit eerst te verwijderen. Verwijder Azure AD Connect vanaf de server. Start Powershell en voer de onderstaande commando’s uit. connect-msolservice Install-Module -Name MSonline Set-MsolDirSyncEnabled -EnableDirSync $false Controleer nu Lees verder

PowerShell naar Azure of Office 365

​Start PowerShell op als Administrator en type Set-ExecutionPolicy RemoteSigned. Type Install-Module -Name AzureAD en geef Y bij de volgende vragen. Type nu Connect-AzureAD en meld je aan met het admin account.​ Hetzelfde doen we nu ook voor Office 365. Type  Install-Module MSOnline en geef Y bij de volgende vraag. Type nu Connect-MsolService en meld je aan met het admin account.​

Automapping

Als er gebruik wordt gemaakt van grote gedeelde mailboxen dan kan het handig zijn deze los toe te voegen. De mailboxen krijgen dan een eigen OST bestand. Je moet dan wel automapping op False zetten anders wordt de mailbox nog een keer toegevoegd. Add-MailboxPermission -Identity “NaamSB” -User [email protected] -AccessRights FullAccess Lees verder

Verzonden Item Gedeelde Mailbox

Als je vaak mails verzend uit een gedeelde mailbox dan is het fijn (voor je collega’s) dat de verzonden items daar ook terecht komen. Bij voorkeur doen we dit met (Office 365) PowerShell.set-mailbox [email protected] -MessageCopyForSentAsEnabled $Trueset-mailbox [email protected] -MessageCopyForSendOnBehalfEnabled $True Controleer welke regels er aan staan.Get-Mailbox [email protected] | select *message*​ Het kan ook Lees verder

Azure AD Connect Sync

Het starten  van een nieuwe AD Sync naar Office 365 hoeft niet vanuit de Synchronization Service Manager maar kan gewoon vanuit PowerShell. Start de PowerShell als administrator en type “Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta“​ voor grote wijzigingen gebruik je “Start-AdSyncSyncCycle -PolicyType Initial“ Wil je controleren hoe alles nu ingesteld staat dan type Lees verder

Aanpassen Agenda rechten via PowerShell

Het aanpassen van Agenda rechten kan bij de gebruiker zelf of via PowerShell, we doen dit als volgt. Kijk welke rechten er nu aanwezig zijn:Get-MailboxFolderPermission username:\calendar Geef toegang tot de agenda:Add-MailboxFolderPermission -Identity [email protected]:\calendar -user [email protected]​ -AccessRights Editor Let op als het een NL versie van Outlook is staat er agenda i.p.v. calendar. Lees verder

Aanmaken Shared Mailbox

​Het aanmaken van een Shared Mailbox gaat een stuk eenvoudiger via de PowerShell. Je stelt alles in een keer in, zie commando. New-Mailbox -Shared -Name “Verkoop” -DisplayName “Sales Department” -Alias Verkoop | Set-Mailbox -GrantSendOnBehalfTo MarketingSG | Add-MailboxPermission -User MarketingSG -AccessRights FullAccess -InheritanceType All