Controleer of MFA aanstaat

Met het onderstaande PowerShell script kan je eenvoudig controleren of MFA aanstaat voor je Microsoft 365 omgeving.

Start PowerShell als Administrator Connect-MsolService en meld je aan met het admin account van je Microsoft 365 omgeving.

Write-Host "Finding Azure Active Directory Accounts..."
$Users = Get-MsolUser -All | ? {$_.IsLicensed -eq $True}
$Report = [System.Collections.Generic.List[Object]]::new() # Create output file
Write-Host "Processing" $Users.Count "accounts..."
ForEach ($User in $Users) {
  $MFAMethods = $User.StrongAuthenticationMethods.MethodType
  $MFAEnforced = $User.StrongAuthenticationRequirements.State
  $DefaultMFAMethod = ($User.StrongAuthenticationMethods | ? {$_.IsDefault -eq "True"}).MethodType
  If (($MFAEnforced -eq "Enforced") -or ($MFAEnforced -eq "Enabled")) {
   Switch ($DefaultMFAMethod) {
    "OneWaySMS"       { $MethodUsed = "One-way SMS" }
    "TwoWayVoiceMobile"   { $MethodUsed = "Phone call verification" }
    "PhoneAppOTP"      { $MethodUsed = "Hardware token or authenticator app" }
    "PhoneAppNotification" { $MethodUsed = "Authenticator app" }
   } #End Switch
  }
  Else {
     $MFAEnforced= "Not Enabled"
     $MethodUsed = "MFA Not Used" }
  $ReportLine = [PSCustomObject] @{
      User    = $User.UserPrincipalName
      Name    = $User.DisplayName
      MFAUsed   = $MFAEnforced
      MFAMethod  = $MethodUsed }
  $Report.Add($ReportLine)
} # End For
Write-Host "Report is in c:\Beheer\MFAUsers.CSV"
$Report | Select Name, MFAUsed, MFAMethod | Out-GridView
$Report | Export-CSV -NoTypeInformation c:\Beheer\MFAUsers.CSV

Gerelateerd bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.