Aanpassen Agenda rechten via PowerShell

Het aanpassen van Agenda rechten kan bij de gebruiker zelf of via PowerShell, we doen dit als volgt.

Kijk welke rechten er nu aanwezig zijn:
Get-MailboxFolderPermission username:\calendar

Geef toegang tot de agenda:
Add-MailboxFolderPermission -Identity jan@mijndomein.nl:\calendar -user piet@mijndomein.nl​ -AccessRights Editor

Let op als het een NL versie van Outlook is staat er agenda i.p.v. calendar.

De rechten die je op kan geven zijn als volgt:
Owner — read, create, modify and delete all items and folders. Also this role allows manage items permissions;
PublishingEditor — read, create, modify and delete items/subfolders;
Editor — read, create, modify and delete items;
PublishingAuthor — read, create all items/subfolders. You can modify and delete only items you create;
Author — create and read items; edit and delete own items NonEditingAuthor – full read access and create items. You can delete only your own items;
Reviewer — read only;
Contributor — create items and folders;
AvailabilityOnly — read free/busy information from calendar;
LimitedDetails;
None — no permissions to access folder and files.

Gerelateerd bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *