SharePoint domein wijzigen

Op dit moment is het mogelijk om de domeinnaam van jouw SharePoint site aan te passen. Dit kan soms handig zijn als je bijvoorbeeld ooit je tenant bent gestart bij KPN en je hebt een naam als https://kpn1234567.sharepoint.com.

Ga naar https://aka.ms/SPORenameAddDomain en meld aan met je admin credentials. Klik op Add custom domain en type het domain die je graag zou gebruiken, er wordt direct gecontroleerd of deze beschikbaar is, klik op Add domain.

Het domein wordt direct toegevoegd maar is nog niet direct te gebruiken.

Start nu PowerShell op. Als je de SharePoint modules nog niet ge├»nstalleerd hebt dan doe je dit met de onderstaande commando’s.
Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ListAvailable | Select Name,Version
Install-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell

Install-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -Scope CurrentUser
Update-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell

Je maakt nu verbinding met jouw tenant met de onderstaande commando’s uit, de items in het rood moet je aanpassen naar jouw gegevens. De datum moet 24 uur in de toekomst liggen.
Connect-SPOService -Url https://kpn1234567-admin.sharepoint.com
Start-SPOTenantRename -DomainName 2022demo -ScheduledDateTime 2021-12-19T12:30

Controleer of alles is doorgevoerd met het onderstaande commando.
Get-SPOTenantRenameStatus

Gerelateerd bericht