Naam van (Shared) Mailbox wijzigen

Om de naam van Shared Mailbox of Mailbox wijzigen​ gebruik je het onderstaande commando.

Set-Mailbox -Identity “piet” -DisplayName “Piet Jansen”​

Gerelateerd bericht